Tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 juni heeft de fractie van GB zich sterk gemaakt voor een eerdere invoering van diftar. Het college stelt voor om met ingang van 1 januari 2017 diftar in te voeren maar GB is van mening dat het lang genoeg geduurd heeft met het uitstellen. Er wordt immers al meer dan 6 jaar gesproken over een eerlijker verdeling van de kosten van afvalverwerking maar de VVD heeft, als groot tegenstander van diftar, steeds kans gezien de invoering tegen te houden. Vanuit het oogpunt van eerlijke kostenverdeling maar zeker ook met het oog op duurzaamheid en daarmee samenhangend het terug dringen van de hoeveelheid aangeboden afval zien wij diftar als een effectief instrument. Tijdens de besluitvormende behandeling van dit voorstel op 30 juni a.s. zal GB, al dan niet in samenwerking met andere fracties, een amendement indienen om de ingangsdatum te vervroegen naar 1 januari 2016. Wat is DIFTAR? DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Om de hoeveelheid afval te meten dat elk huishouden meegeeft, gaan we het afval wegen. Wegen is mogelijk omdat in alle afvalcontainers een gegevens-chip zit. Ieder gezin beschikt over een grijze container voor restafval en een groene container voor groenafval. In elke container zit een gegevens-chip. Deze gegevens kunnen op geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude uitgesloten is.