In de raadsvergadering van 9 mei werd door de fractie van D66 mede ondertekend door de SP een motie ingediend.met als titel „laat Den Haag niet de toekomst van kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders bedreigen” Deze motie was opgesteld naar aanleiding van het fosfaat reductie plan dat is opgepakt door de zuivelcoopetatie,s om voor Nederland de derogatie te behouden. Door onze fractie is het volgende ingebracht; GB vind het is een sympathieke motie ,kleine grondgebonden bedrijven die de laatste jaren niet hebben meegedaan met de uitbreidingsdrang na de afschaffing van de melkquota. En ook het behoud van oude koeienrassen is een mooi gegeven Maar wij moeten ons wel realiseren dat om de derogatie te behouden ,en die hebben we nodig in Nederland, we wel terugmoeten in het aantal koeien. verliezen van de derogatie kost de sector ,volgens het lei ,stond vandaag nog in de vakbladen ,meer dan 100miljoen per jaar. Dat houdt in dat die boeren, en dat zijn vaak de jonge gezinnen die hun nek hebben uitgestoken en een stal hebben gebouwd waarin de leefomstandigheden voor de dieren optimaal zijn. En daarbij hebben ze zich ook netjes aan de wet gehouden ,ze hebben van de overheidsinstanties allemaal de benodigde vergunningen gekregen om meer koeien te mogen houden. En Dat nu juist die groep nog meer koeien extra moeten gaan inleveren ,dat is net die groep die het water tot aan de lippen hebben staan. Boeren die niet hebben uitgebreid hoeven ook niet veel in te leveren ,ook voor hen geld natuurlijk elk dier is er een ,maar ik denk dat de focus meer moet liggen bij de bedrijven die klaar zijn voor de toekomst ,maar het op dit moment bijzonder moeilijk hebben om het hooft boven water te houden, en dat we dit niet nog moeilijker moeten maken. Behoud van de derogatie is cruciaal voor de Nederlandse rundveehouderij. De motie is door de raad verworpen, ook de overige fractie ,s waren van mening dat dit een probleem is dat de gehele sector aangaat en daarom ook door de gehele sector moet worden opgebracht