Bijeenkomst in Almelo op uitnodiging van de rekenkamer die onderzoek doet naar de Veiligheidsregio Twente. Met raadsleden uit de diverse gemeenten hebben we van gedachten gewisseld over de volgende vraagstukken: Wat zijn de wettelijke taken, hoeveel geld gaat hier in om. Waar hebben we wel en waar hebben we geen invloed op. Weten de raadsleden hoe de risico analyse van hun gemeente er uit ziet? Wat zijn verbeterpunten op het gebied van informatie voorziening. Etc.