Ondanks het feit dat de gehele gemeenteraad gisteravond akkoord ging met de herinrichting van de Grotestraat in zijn geheel is het onzeker of dit ook gerealiseerd wordt. CDA, VVD en PvdA bleken niet bereid de benodigde extra €330.000 nu beschikbaar te stellen. Men kiest er voor om het extra bedrag bij de kadernota in de integrale afweging mee te nemen. Gemeente Belangen heeft, gesteund door D’66, Groen Links en SP, een amendement ingediend waarin werd voorgesteld om het extra bedrag te financieren uit het Sociaal Economisch Fonds, waarin ruim voldoende middelen aanwezig zijn, om de financiering en daarmee de voortgang te garanderen. Het SEF is juist voor dit soort projecten bedoeld, stimulering van de vrijetijdseconomie en daarmee, in dit geval, ook de middenstand en de leefbaarheid van Markelo. Gezien het feit dat het uitgangspunt van het voorstel Grotestraat de verkeersveiligheid is vindt Gemeente Belangen het van essentieel belang dat er zekerheid is over de voortgang en er zo spoedig mogelijk begonnen kan worden met de herinrichting. Nu is er weliswaar een besluit over de omvang van de herinrichting maar is het de vraag of bij de kadernota geld beschikbaar komt immers we hebben nog geen idee wat de andere projecten zijn die in de afweging mee genomen moeten worden. Mocht blijken dat er veel extra geld nodig is in het Sociale Domein is de kans groot dat voor de Grotestraat niet voldoende middelen beschikbaar zijn. Het CDA was daar, als enige van de drie partijen, heel duidelijk over. Wat een mooi plan lijkt blijkt, vooralsnog, gebakken lucht.