Bij de behandeling van de maatregelen die getroffen gaan worden voor verzwaring van de Warmtinkbrug en de Dorrebrug heeft Gemeente Belangen een voorstel ingebracht om de overlast die veroorzaakt wordt doordat de Grensbrug en de Diepenheimsebrug (die niet verzwaard worden) te beperken. Deze overlast kan worden beperkt door gronden die aan de Diepenheimse kant van het kanaal liggen in te brengen in de kavelruil die op dit moment in het gebied wordt opgezet. Daardoor worden de ritten die de betrokken agrariërs moeten maken door de bebouwde kom beperkt, wat zowel de verkeersveiligheid als ook de efficiënte bedrijfsvoering ten goede komt. Het voorstel werd in het meningsvormende gedeelte van de raadsvergadering van 24 maart door zowel het college als de voltallige raad gesteund. Tijdens de besluitvorming in de raadsvergadering van 14 maart kon de wethouder al melden dat de eerste wenszittingen daartoe al hebben plaatsgevonden. Fractie Gemeente Belangen