Tijdens de raadsvergadering van 12 mei j.l. werd het instellen van een algemene voorziening Wasverzorging besluitnemend behandeld.
Reeds bij de eerste, meningvormende, behandeling op 13 april heeft GB aangegeven dat deze algemene voorziening niet rechtmatig is en juridisch niet kan binnen de WMO.
De voorziening komt voor een overgroot deel van de gebruikers in de plaats van de wasverzorging door de thuiszorg.
Binnen de voorziening wordt er op basis van een globaal onderzoek gekeken of een cliént in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief van €4,50 per waszak.
Echter mag er binnen de WMO geen eigen bijdrage anders dan het abonnementstarief van €19,00 per maand worden gevraagd.
GB heeft meerdere malen uitgebreid overleg gevoerd met juristen over de juridische aspecten van dit voorstel en kan niet anders concluderen dat dit voorstel niet correct is.
Helaas deelt de portefeuillehouder deze mening niet en het voorstel is in de raadsvergadering van 12 mei aangenomen.
De fracties van Gemeente Belangen, Groen Links en de PvdA stemden tegen het voorstel.
Gemeente Belangen heeft contact gehad met Juristen van de FNV.
Wanneer u met deze voorziening te maken krijgt kunt u zich kan melden bij het Meldpunt FNV. Het FNV zal op zijn beurt haar leden benaderen en attent maken op ondersteuning.
Onderstaand vindt U onze bijdrage in tweede termijn
Voorzitter,
GB heeft met dit voorstel grote moeite. Niet omdat we op voorhand tegen een Algemene Voorziening wasverzorging zijn.
Daar waar het nieuwe aanvragen betreft en de algemene voorziening een adequate oplossing biedt en aanvragers daardoor langer buiten de WMO kunnen blijven zien wij geen bezwaar.
Echter wanneer het gaat over cliënten met een indicatie ligt het anders.
Zij hebben gewoon wettelijk recht op wasvoorziening binnen de WMO en daarvoor mag een gemeente geen eigen bijdrage vragen.
In de raadsbrief waarin u de in de raad gestelde vragen beantwoord probeert u uitvoerig te rechtvaardigen waarom de regeling zoals hij nu voor ligt wel zou kunnen maar dat zijn wij, na nog eens uitvoerig overleg met een jurist, niet met u eens.
Vooral het argument dat u gebruikt als het gaat om een duurzame hulpverleningsrelatie die er met de Washand niet is stuit ons tegen de borst.
Nee natuurlijk is die er niet want de bestaande duurzame hulpverleningsrelatie die er wel degelijk is met de thuiszorg wordt door de gemeente verbroken om dan te stellen dat die relatie er in de nieuwe opzet niet is. Nee hoe dan?
Voorzitter, ik heb vanochtend nogmaals uitgebreid contact gehad met een jurist die zich intensief met deze materie bezighoudt en zij heeft me nogmaals nadrukkelijk verzekerd dat deze constructie juridisch niet correct is en dat zij graag bereidt is om cliënten ,die bezwaar willen maken tegen een nieuwe regeling ,terzijde te staan.
Dat alleen is voor ons reden genoeg om tegen dit voorstel te stemmen.
Maar daarnaast hebben we nog enkele punten waar wij duidelijkheid over willen krijgen.
In het verleden stond er in een raadsvoorstel een communicatieparagraaf.
Die komen we in dit voorstel niet tegen.
Een WMOraad hebben we niet meer en over communicatie met cliënten wordt met geen woord gerept.
Moeten wij daar uit opmaken dat dit niet aan gebruikers is voorgelegd?
Verder gaat U uit van ongeveer 40 % van de cliënten die niet langer gebruik zullen maken van de voorziening en zelf een oplossing zoeken.
Volgens ons is de gehele toekenning van WMOvoorzieningen gebaseerd op de stelling dat er eerst gekeken wordt of er binnen de relaties en de eigen mogelijkheden van de aanvrager een oplossing kan worden gevonden en dat alleen wanneer dat niet mogelijk is er een indicatie wordt af gegeven.
Blijkbaar is dat niet gebeurd en we vragen ons af of er in het verleden dan te gemakkelijk is geïndiceerd.
Daarnaast worden er in dit scenario uren thuiszorg geschrapt en wij vragen U of U niet met ons van mening bent dat hier sprake is van werkverdringing.
Tot slot voorzitter, waarom doen we dit alles?
Omdat we hopen 75000 euro op jaarbasis te besparen.
Maar dan moeten er nog wel 128 cliënten afzien van deze algemene voorziening en daarmee nog meer druk en belasting leggen op de mantelzorgers die sowieso al vaak overbelast zijn.
Voorzitter, GB kan met deze maatregelen niet leven en zal derhalve tegen stemmen.