Hack Hof van Twente:
Laten we niet vergeten de een hack nog steeds een crimineel feit is!
De toename van hacks en datadiefstallen neemt explosieve vormen aan.
In de kamer zijn hier ook al vragen over gesteld.
Wat er gebeurd is kan en mag niet dat weet iedereen. Een kritische nood is zeker op zijn plaats maar wat betreft GB staat het niet verstoren of in gevaar brengen van het juridisch onderzoek inzake de hack van de gemeente Hof van Twente op de eerste plaats. Ook vindt Gemeente Belangen het belangrijk dat intern bij de gemeente de zaken weer zo snel mogelijk goed op orde zijn en men weer ten dienste van onze burgers goed kan functioneren.
Woensdag 24 maart was er een extra raadsvergadering n.a.v. de hack die onze gemeente heeft getroffen.
D66, SP, Groen Links en PvdA waren van mening dat het noodzakelijk was het college en in het bijzonder de burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder ter verantwoording te roepen omdat zij zich zou verschuilen achter het feit dat de verschillende experts die de hack onderzoeken aangaven dat een hack iedereen kan overkomen en dat hackers binnenkomen als ze dat willen.
GB was onaangenaam verrast door deze insteek omdat de burgemeester vanaf het begin heeft verklaard bestuurlijk verantwoordelijk te zijn en van verschuilen dan ook geen sprake is.
Voor wie de raadsvergadering mbt de hack niet gevolgd heeft hierbij nogmaals de bijdrage van GB:
Voorzitter,
Het kan ons dus inderdaad allemaal overkomen en het dwingt ons om continu alert te zijn en ons bewust te zijn dat we met criminelen te maken hebben.
Want uiteindelijk is dat de kern van de zaak, criminelen dringen binnen in een systeem, zoeken mogelijkheden om anderen te schaden en zichzelf te verrijken.
Voorzitter ,
Het vanavond ter bespreking geagendeerde rapport van bevindingen maakt duidelijk dat er fouten zijn gemaakt .
Dat is een feit en staat niet ter discussie .
Dat het college daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk is ook niet.
Veel belangrijker is hoe we verder gaan en vooral hoe we de schade , zowel organisatorisch als ook financieel, kunnen beperken.
Dat is wat onze burgers willen zien en waar ze ook rechtop hebben.
En het voorliggende rapport geeft daar inzicht in, in de wijze waarop er is gereageerd op de hack en hoe met grote inzet alles op alles is gezet om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn en dat met een zo optimaal mogelijk beveiligd systeem.
Voorzitter,
Voor GB is het van groot belang dat we in het vervolg regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang, en vooral hoe het college waarborgd dat zij volledig op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken als het gaat om de veiligheid van ons systeem.
In het verlengde daarvan willen wij als raadsleden op een zelfde adequate manier geïnformeerd worden om zodoende onze controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.
Want laten we vooral niet vergeten dat wij als gemeenteraad het hoogste orgaan zijn en dus ook hand in eigen boezem moeten steken.
Hoe ver hebben wij geinformeerd naar de beveiliging van onze systemen en daar ook op doorgevraagd?
Voorzitter,
Wij zijn inderdaad Gemeente Belangen
En wat wij van onze burgers horen is dat zij echt niet zitten te wachten op een bestuurlijke crisis maar op een snel weer optimaal draaiende organisatie.
Verder heeft iedereen er baat bij dat het juridisch proces zorgvuldig doorlopen wordt.
Voorzitter,
Een enquête zullen wij zeker niet ondersteunen ten eerste omdat wij het een te zwaar middel vinden en ten tweede omdat dit een onevenredige extra belasting is voor onze organisatie in een tijd waarin we met twee crisis te maken hebben
Een rapport van de rekenkamer is een goede manier om de zaak objectief tegen het licht te houden.