Tijdens de extra algemene ledenvergadering van woensdag 15 november j.l. hebben de leden zich kunnen uitspreken over de kandidatenlijst van Gemeente Belangen Hof van Twente. Alvorens de kandidatenlijst ter sprake kwam heeft de voorzitter het werk van de groslijstcommissie geroemd en de dame en heren bedankt voor hun inzet. Door hun inzet is er een evenwichtige lijst met kandidaten samengesteld die staat voor de achterban van Gemeente Belangen. Na het vaststellen van de lijst is met de leden gesproken over de invulling van het verkiezingsprogramma maar ook de actualiteit van de raad is behandeld. In de vragenronde aan het eind van de vergadering zijn er voor de raadsleden nog diverse punten naar voren gebracht die de leden graag in het programma terug zouden willen zien of in de raad. Al met al een goede vergadering waarin het contact met de leden centraal stond.