De gemeente Hof van Twente houd haar nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari a.s. Het programma ziet er als volgt uit
  • 19:30 uur Ontvangst
  • 19:45 uur Opening en nieuwjaarstoespraak door burgemeester Ellen Nauta
  • 20:00 uur Optreden Hoftalent 2017
  • 20:05 uur Huldiging van de (sport-)kampioenen 2017 door wethouder Harry Scholten
  • 20:20 uur Informele voortzetting van de receptie met muzikale opluistering door The Apollo BigBand
  • 21:30 uur Einde nieuwjaarsreceptie 2018
Dus maak van deze gelegenheid gebruik om het bestuur van de gemeente te spreken om terug te blikken op 2017 en vooruit te kijken naar 2018. Zie de uitnodiging van de gemeente: Niet alleen het jaar 2017 is bijna om, ook het einde van een raadsperiode is in zicht. Sinds 2014 hebben de huidige gemeenteraad, ons college en onze medewerkers samen met u gewerkt aan onder meer onze lokale economie, duurzaamheid en zorg. We kunnen constateren dat Hof van Twente een energieke gemeente is. Inwoners, bedrijven, verenigingen en ook wij als gemeente kunnen en willen samen veel bereiken. In de afgelopen periode zijn dan ook mooie resultaten bereikt en is veel in gang gezet. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaat een nieuwe raad ongetwijfeld verder om onze gemeente Hof van Twente nog mooier te maken. In 2018 blijven we uiteraard werken aan duurzame contacten met u en andere relaties. Een mooie en goede traditie is en blijft onze nieuwjaarsreceptie. We nodigen u graag uit op donderdag 4 januari 2018 om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis.