Hannie Rohaan - Vlijm is de lijsttrekken van Gemeente Belangen Hof van Twente voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Door de leden van Gemeente Belangen Hof van Twente is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Hiervoor was een,  goed bezochte, extra ledenvergadering bij Herberg de Pot belegd. De aanwezige leden gingen unaniem met de voordracht van de groslijstcommissie en bestuur akkoord. Tevens was er op deze avond een uitermate levendige discussie over het verkiezingsprogramma.  In totaal hebben zich twintig kandidaten verkiesbaar gesteld. zie kandidatenlijst GB Voor meer info over de gemeenteraadsverkiezingen klik hier