Hannie Rohaan-Vlijm  is de beoogd lijsttrekker van Gemeente Belangen Hof van Twente voor de gemeenteraadsverkiezing maart volgend jaar. In de ledenvergadering van 15 november a.s. waar de definitieve kandidatenlijst door de leden zal worden vastgesteld, wordt Hannie Rohaan als lijsttrekker door het bestuur  voor gedragen. Het bestuur is blij dat Hannie Rohaan zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld als lijsttrekker van Gemeente Belangen. De afgelopen periode heeft ze aangetoond dat ze bestuurlijk zeer vaardig is, een goede dossierkennis heeft en een persoonlijkheid is die mensen verbindt. Dat is ook waarmee Gemeente Belangen de komende periode de uitdagingen waar we voor staan, tegemoet wil treden; met kennis van zaken, hard werken en gezond verstand SAMEN er voor gaan!   Hannie is thans, naast voorzitter van de drie "mans" fractie  Gemeente Belangen Hof van Twente, vervangend voorzitter van de gemeenteraad en vertegenwoordiger van de raad, bij de Regioraad.