Afgelopen vrijdag diende GemeenteBelangen schriftelijke vragen in over de verkeerssituatie in Markelo. Ze stelden de volgende vragen: 1) Is het college zich bewust van deze ‘verkeersonrust’ en hoe neemt zij in deze de regie? 2) Inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van verkeersdeelnemers en met name wat betreft de schooljeugd die straks naar een tijdelijke huisvesting verhuist. Worden er (voldoende) veiligheidsmaatregelen genomen? Zo ja welke zijn dit? 3) Is hulpverleners zoals Ambulance, Brandweer en Politie duidelijk wat de alternatieve routes zijn en worden zij tijdens hun ritten niet (onverwacht) geconfronteerd met verkeersobstakels waardoor zij worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken? En zijn de aanrijdtijden nog haalbaar? 4) Kan er een communicatie komen richting inwoners waarin alle werkzaamheden en de daarbij behorende maatregelen duidelijk omschreven zijn zodat de onrust weggenomen kan worden? Zo nee waarom niet?