Raadsvergadering 22 mei 2018. Deze vergadering staat in het teken van de coalitie vorming. Het CDA en de VVD leggen het document Visie 2018-2022 “Samen Doen” de raad voor. Het document wil de indruk geven dat het een stuk is dat raadsbreed is samen gesteld en wordt gedragen. Echter, CDA en VVD vormen de coalitie en hebben met een meerderheid van 13 – 12 een zeer krappe meerderheid. Gemeente Belangen heeft bij monde van Hannie Rohaan aangegeven het stuk voor kennisgeving aan te nemen. Het opgestelde persbericht geeft duidelijk aan wat de achterliggende gedachte is voor het voor kennisgeving aan nemen. Persbericht: Gemeente Belangen heeft in de raadsvergadering van 22 mei bij het bespreken van de coalitie visie 2018-2022 “Samen doen”, deze visie voor kennisgeving aangenomen.  Gemeente Belangen heeft geen behoefte om inhoudelijk op dit stuk in te reageren omdat wij als partij onze handen vrij willen houden om op juiste wijze oppositie te voeren. Immers CDA en VVD hebben er voor gekozen om met een krappe meerderheid de coalitie te vormen. Een derde partij had in hun ogen niets toe te voegen. Gemeente Belangen gaat dan dus ook echt niets toevoegen aan deze visie. De titel “Samen Doen” bedoelen de coalitie partijen wel erg letterlijk en zetten daarmee de andere partijen buitenspel. Wij laten ons niet lenen om deze visie aan te vullen of te versterken. Wij gaan voor oppositie voeren.   Verder zijn deze vergadering de wethouders benoemd: Namens het CDA zijn de heren Scholten en Zwanenburg voor gedragen en namens de VVD de heer Meulenkamp. De uitslag van de schriftelijk e stemming was als volgt: De heer Scholten, voor 13, tegen 12, ongeldig 0.                 .. De heer Zwanenburg, voor 13, tegen 11, ongeldig 1. De heer Meulenkamp, voor 14, tegen 11, ongeldig 0.   Door de benoeming van de heren Scholten, Zwanenburg en Meulenkamp tot wethouder ontstaan 3 vacatures in de raad. Deze vacatures zijn als volgt ingevuld: CDA, de heren Pierik en Raanhuis. VVD, de heer Elbert. En is de raad weer volledig.