Coby Titshof was aanwezig bij de bijeenkomst op vrijdag 22 maart is de EUREGIO-raad in Denekamp (gemeente Dinkelland).               Patrick Welman, burgemeester van de gemeente Oldenzaal, werd in de vergadering in het Dagelijks Bestuur van EUREGIO verkozen. De EUREGIO-raad heeft het onderwerp kernafval besproken en besloten dat de fracties er verder over zullen vergaderen, om in de volgende vergadering in juni tot een gezamenlijke positie te komen. De EUREGIO-raad heeft in Denekamp ook over het strategieproces EUREGIO 2030 gesproken. Welke visies en strategische doelen zullen de komende jaren aan de basis staan van het werk van de EUREGIO als organisatie? En waar zal de inhoudelijke focus liggen? De Strategie EUREGIO 2030 wordt op dit moment uitgewerkt en zal vanaf 2021 van start gaan. De EUREGIO-raad heeft verder vergaderd over nieuwe INTERREG projectaanvragen. Het gaat om de initiatieven GEP digitaal (digitale procesketens voor MKB) en E&D Agro (drogen en verwerken van landbouwproducten met minder Co2 uitstoot).