Gemeente Belangen vindt dat het college met betrokken bewoners in gesprek moet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van bodemsanering. Het liefst met behoud van bomen. Gemeente Belangen vindt dat, zoals een aantal bewoners, al aangaf dat dit per straat moet gebeuren. Goed dat we ons wel blijven realiseren dat het bestrijden van het gevaar van asbest belangrijk is voor de volksgezondheid.