Deze avond is de fractie bij gepraat over de stand van zaken mbt het economische klimaat Hof van Twente