Graag maken wij u attent op onderstaande mogelijkheid om zelf de Hof van Twente te verfraaien middels de aanleg van akkerranden. Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan ook de ondernemer veel voordeel aan hebben. Naast onze agrarische ondernemers kunnen ook particuliere grondeigenaren via deze regeling akkerranden aanleggen. Aanmelding voor deelname kan: (wees er snel bij) Voor agrariërs: https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/bloemrijke-akkerranden-voor-agrariers Voor particulieren https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/groenloket/bloemrijke-akkerranden-voor-particulieren   Kruidenrijk grasland: Vanaf vandaag kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting ook zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. Heeft u interesse dan kunt u zich hier melden. Nadat de gegevens zijn ingevuld krijgt u een speciale link toegestuurd waarmee het zaaigoed met korting besteld kan worden.