Kieswijzer voor Hof van Twente

De Tubantia Kieswijzer is online

De Twentsche Courant Tubantia heeft de kieswijzer voor de Hof van Twente online.

Met een totaal van 220 gemeenten is het de grootste regionale stemhulp ooit.

In de zaterdag 24 februati gelanceerde Kieswijzer geeft u uw mening over de stellingen in uw gemeente, kunt u ze direct vergelijken met de meningen van de partijen en krijgt u na afloop overzichtelijk gepresenteerd of u veel overeenkomsten heeft het Gemeente Belangen Hof van Twente. U hoeft dan niet  alle partijprogramma’s door te worstelen om te weten wat de standpunten van de partijen zijn.

Omdat Tubantia samenwerkt met het Algemeen Dagblad, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, PZC, De Stentor en Het Parool is de Kieswijzer beschikbaar in maar liefst 220 gemeenten in Nederland. Daarmee is het de grootste regionale stemhulp ooit.

In tegenstelling tot veel andere stemhulpen is onze Kieswijzer mede tot stand gekomen dankzij onze lezers. Door middel van enquêtes onder die lezers hebben we gepeild welke onderwerpen er spelen in de diverse gemeenten in ons verspreidingsgebied. Die onderwerpen hebben onze verslaggevers vervolgens gebruikt bij het maken van de stellingen.

Raadvergadering 31 oktober: Museum No Hero, Cannabisteelt en IKC Markelo

Gebrek aan parkeerplaatsen No Hero.

N.a.v. de antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen over de parkeermogelijkheden bij het nieuw te openen museum No Hero in Delden heeft Coby Titshof tijdens het vragenhalfuur gevraagd naar de wijze van berekenen van de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein. Het college heeft slechts 11 parkeerplekken opgenomen in de vergunning, volgens GB veel te weinig voor personeelsleden en bezoekers van het museum. Om parkeeroverlast in het gebied om het museum, dat gezien mag worden als het visitekaartje van Delden en overigens ook beschermd stadsgezicht is, heeft GB er nog eens op aangedrongen dat er in goed, en desnoods in minder goed overleg, met huurder en verhuurder gezorgd wordt dat er voldoende parkeerruimte beschikbaar komt. GB zal de procedure nauwlettend volgen.

Cannabisteelt.

Al geruime tijd maakt GB zich, samen met de overige raadsfracties, sterk voor het legaliseren  van  het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik. Nu het nieuwe kabinet een proef wil nemen met het gereguleerd kweken van cannabis heeft GB ingestemd met een motie waarin het college wordt gevraagd onze gemeente aan te melden voor deze proef. Hoewel de proef daar niet voor bedoeld is zien we het als een extra mogelijkheid om het kweken van medicinale cannabis onder de aandacht te brengen.

IKC Markelo.

GB heeft ingestemd met de locatiekeuze van het IKC op de huidige lokatie van basisschool de Zwaluw nu blijkt dat de voorkeurslocatie op de Esch 3 door de provincie niet wordt toegestaan. Dat is jammer omdat juist de verbinding met het buitengebied nu niet tot stand kan komen. Het heeft echter geen zin om daar lang om te treuren, nu is het zaak om alles in het werk te stellen om op de nieuwe lokatie een mooi IKC te realiseren. Op de inloopavond bij Herberg de Pot waar de nieuwe plannen werden gepresenteerd spraken alle betrokken partijen uit nu met voortvarendheid aan de slag te willen. Daartoe is een programma van eisen opgesteld waarin de wensen van de verschillende partijen zijn opgenomen en waaraan allen zich hebben geconformeerd. Vandaar dat GB dan ook verbaasd is dat de MR van de Welp ons op het laatste moment, de dag van behandeling in de raad, een mail met een aantal aanvullende, harde voorwaarden deed toekomen. Het is aan de betrokken partijen, en niet aan de gemeenteraad, om het IKC binnen het daarvoor beschikbare budget te realiseren.