Sociaal

 • Meer aandacht voor jeugd en jongeren om te voorkomen dat ze in een zwaar zorgtraject terecht komen.
  • Vroeg signalering.
  • Sport en recreatie mogelijkheden blijven bieden.
 • Inzet op een effectief jeugdzorg beleid met aandacht voor de gevolgen van de Corona pandemie.
 • Geestelijke gezondheidszorg dichtbij.
 • Zo aangenaam mogelijk ouder worden met oog voor woon omstandigheden en sociaal functioneren.
 • Aandacht voor energie armoede.
 • Financieel duurzaam inrichten.
 • WMO op acceptabel niveau terugbrengen.
  • Vervoer
  • Was service
  • Etc
 • Aandacht voor mantelzorger.
 • Optimaal faciliteren van vrijwilligerswerk.
 • Brede participatie van alle leeftijdsgroepen.