Leefbaarheid en wonen in kernen en buurtschappen

  • Zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren en starters.
  • Passende woningen voor ouderen om de doorstroom op gang te krijgen.
  • Alternatieve woonvormen waar ouderen met elkaar zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • Tiny houses, woonwagen voorzieningen en flexibele woningen.
  • Voorzieningen op peil houden en waar mogelijk uitbreiden.
  • Een duidelijk en helder participatie beleid waarbij een ieder op de hoogte kan is van taken, mogelijkheden en onmogelijkheden.
  • Nieuwe projecten moeten passend en efficiënt zijn en geen prestige projecten worden.
  • Initiatieven van stads- en dorpsraden zoals bijv. de stadsvisie Diepenheim krijgen onze aandacht.