Landbouw

  • Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, de agrarische sector optimaal bijstaan bij de vele veranderingen waarmee de sector momenteel geconfronteerd wordt.
  • Rood voor rood optimaal inzettenten behoeve van het in stand houden van de leefbaarheid in het buitengebied.
  • Aandacht voor vergrijzing en eenzaamheid op het platteland.
  • Jonge landbouwers ondersteunen op gebied van vergunningen etc.
  • CO2 opslag mogelijkheden ontwikkelen.
  • Zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor boeren die met onteigening in aanraking komen.
  • Goed waterbeheer gericht op vasthouden van water in droogteperiode is van belang.
  • Agrarische ondernemers moeten betrokken worden bij natuurontwikkeling en natuurbeheer.