Rik de Valk

Mijn naam is Rik de Valk, via familie kom ik al decennia in de Hof van Twente en sinds een paar jaar zelf woonachtig in het buitengebied van Diepenheim, op een verbouwde boerderij. Een flinke verandering t.o.v. leven in de drukke Randstad, maar geen seconde spijt, en de voetbal- en tennisclub zorgen snel voor sociale contacten.
Bij mijn zakelijke loopbaan ben ik altijd eindverantwoordelijk geweest voor de financiën van bouw-, en projectontwikkelingsbedrijven. Voorheen ben ik lid geweest van de gemeenteraad in mijn vorige woonplaats, Heemstede, eveneens voor de lokale partij. Lokale partijen zijn makkelijk benaderbaar en hebben alleen belang bij tevreden inwoners, waar landelijke partijen hun oren moeten laten hangen naar hun overkoepelende organen. Ik vind dat een lokale partij inwoners moet helpen hun probleem aan de politiek voor te leggen en helpen met een soms weerbarstig ambtenarenapparaat. Gewoon een mailtje naar GB en we nemen contact op.
Een van de problemen in de Hof van Twente is het tekort aan woningen, met name voor de eigen inwoners. Als eigen inwoners geen voorrang krijgen zoeken dezen naar woningen in grote steden, waarmee het karakter van onze dorpen verandert. Er moeten veel kleinere woningen bij komen; betaalbaar voor de starter en ouderen geven vaak aan geen grote woning nodig te hebben. Ook het milieu en de leefomgeving zijn cruciaal in de huidige tijd, waarbij ik vind dat de nadruk moet liggen op een financieel verstandige keuze, momenteel vallen investeringen in zonnepanelen het beste uit. Genoeg te doen in de Hof van Twente.