Coby Titshof

Mijn naam is Coby Titshof en ik woon in Delden.
In 1992 werd ik lid van Pro Delden omdat ik het belangrijk vond en vind, betrokken te zijn bij, en me in te zetten voor de samenleving.
In 1994 werd ik raadslid, eerst voor Pro Delden en na de gemeentelijke herindeling, voor Gemeente Belangen.
Binnen beide partijen heb ik mijn betrokkenheid bij de kwetsbare inwoners van onze gemeente vorm kunnen geven door me in te zetten voor goed onderwijs, goede rechtvaardige zorg en een goed ruimhartig sociaal beleid.
Dit vanuit de overtuiging dat iedereen op passende wijze moet kunnen deelnemen aan de samenleving.
Niemand hoort aan de kant te staan, iedereen hoort er bij.
Naast mijn werk in de gemeenteraad ben ik o.a. actief als telefonisch hulpverlener bij de Luisterlijn en als regiovoorzitter en coördinator van de Humanistische Uitvaartbegeleiding.
Met name het werk bij de Luisterlijn breng me in contact met mensen met de meest uiteenlopende problemen op het gebied van eenzaamheid, fysieke en psychische gezondheid maar ook armoede en schuldenproblematiek.
Deze gesprekken zijn voor mij belangrijke input voor mijn werk in de gemeenteraad omdat ze mij een goed beeld geven van de problemen die er spelen en mij sterken in de overtuiging dat er nog heel veel te doen is.

Ik zal me daar, zolang ik kan, voor blijven inzetten.