Economie, Recreatie en toerisme

  • Acceptabel groen- en wegenonderhoud.
  • Recreatie en toerisme moet samen kunnen gaan met de agrarische activiteiten.
  • Horeca, Recreatie en toerisme zijn in economisch opzicht van groot belang voor onze gemeente en dienen in hun ontwikkeling ondersteund te worden.
  • Faciliteren van evenementen die passend zijn bij de uitstraling van kernen en buurtschappen.
  • Samenwerking gemeente en ondernemersverenigingen om terugloop van winkelbestand tegen te gaan.
  • Initiatieven van ondernemers stimuleren en ondersteunen.
  • Bieden van optimaal ondernemers klimaat ter stimulering van de bedrijvigheid, werkgelegenheid en leefbaarheid.