Duurzame samenleving

  • Stimuleren van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden.
  • Bij verlening van vergunning aan bedrijfspanden de verplichting tot plaatsen zonnepanelen opnemen.
  • Nieuwbouw energie neutraal. (BENG, NOM)
  • Integrale aanpak van duurzaamheidsprocessen zoals duurzame landbouw, biodiversiteit, klimaatadaptie.
  • Het stimuleren inwoners tot het samen optrekken inzake duurzaamheid in de leefomgeving.
  • Warmtetransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de burgers en moet continu blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Stimuleren van korte voedselketens uit eigen streek