Stem lokaal daarom

Kijk hoe Hannie Gemeente Belangen Hof van Twente promoot

Akkerranden biodiversiteit vanuit de Gemeente

Graag maken wij u attent op onderstaande mogelijkheid om zelf de Hof van Twente te verfraaien middels de aanleg van akkerranden. Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan ook de ondernemer veel voordeel aan hebben. Naast onze agrarische ondernemers kunnen ook particuliere grondeigenaren via deze regeling akkerranden aanleggen.

Aanmelding voor deelname kan: (wees er snel bij)

Voor agrariërs:

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/bloemrijke-akkerranden-voor-agrariers

Voor particulieren

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/groenloket/bloemrijke-akkerranden-voor-particulieren

 

Kruidenrijk grasland:

Vanaf vandaag kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting ook zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. Heeft u interesse dan kunt u zich hier melden. Nadat de gegevens zijn ingevuld krijgt u een speciale link toegestuurd waarmee het zaaigoed met korting besteld kan worden.

 

Studenten dagen Twentse lijsttrekkers uit 

In aanloop naar de Twentse Gemeenteraadsverkiezingen 2022 dagen onze studenten Anne Bos, Jochem Bosgra en Veerle van der Donk (van de opleiding Sociaal werker) alle Twentse lijsttrekkers uit om in 45 seconden zeven vragen te beantwoorden.

Makkelijke vragen als:

Wie ben je?

En waar woon je?

Maar ook: Hoe belangrijk zijn mbo’ers in je gemeente?

Gemeenten Belangen heeft de uitdaging aangenomen en een filmpje ingestuurd.

Via de volgende link is ons filmpje te bekijken:

MBO studenten intervieuw

Hannie Rohaan lijsttrekker Gemeente Belangen Hof van Twente

Het bestuur van Gemeente Belangen Hof van Twente heeft Hannie Rohaan-Vlijm
opnieuw als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart
2022.

Dit is tot stand gekomen na het vaststellen van de kandidatenlijst door onze leden.
Unaniem heeft ieder lid ingestemd met dit voorstel. “We zijn daarom erg blij dat
Hannie zich opnieuw als lijsttrekker van Gemeente Belangen Hof van Twente mag
presenteren.” Dit aldus de voorzitter Johan Altena.
Hannie heeft de afgelopen periode heel duidelijk aangetoond dat ze bestuurlijk zeer
vaardig is, een heel goede dossierkennis bezit en een persoonlijkheid heeft die
mensen kan verbinden.
Dat is ook waarmee we als Gemeente Belangen de komende periode de uitdagingen
waar we voor komen te staan, tegemoet willen treden; met kennis van zaken, hard
werken en met gezond verstand er SAMEN voor gaan!
We hebben naast Hannie een heel mooie kandidatenlijst kunnen samenstellen.
Bestaande uit 19 kandidaten, uit alle kernen van de Hof van Twente. Op die manier
zijn we als plaatselijke partij altijd ‘dicht in de buurt’ om SAMEN onze leefbaarheid in
stand te houden. Op plek 2 staat Bennie Nijenhuis en op 3 Coby Titshof-Leushuis. De
lijst is een mooie mix geworden van nieuwe en bekende namen. Allen met kennis en
ervaring op velerlei gebied, vaak actief in het verenigingsleven, zeer betrokken en
enthousiast. We zijn ook vooral heel blij met het aantal jongere kandidaten die we
hebben mogen toevoegen.
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen, want wij zijn er klaar voor!